Zobacz nałęczowską "Szopkę" z 1913 roku

Sto lat temu Mieczysław Dzierżykray- Rogalski, 25-letni wówczas, świeżo upieczony student belgijskiego uniwersytetu w Liege, stworzył satyryczny album „Demokratyczne abecadło nałęczowskie, dla grzecznych starych dzieci na choinkę. 1913 r.”

Dział: Władze

Z sesji RM

HISTORYCZNA UCHWAŁA

Podczas 27. sesji RM (30.10 br.) radni podjęli istotną uchwałę (NR XXVII /233/13) w sprawie budowy obwodnicy Nałęczowa. Wyrazili w niej zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Lubelskiego pomocy finansowej w wysokości 50 % poniesionych kosztów i nie więcej niż sto tysięcy złotych na realizację zadania: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica I etap, obejmujący połączenie dróg wojewódzkich nr 830 (Lublin – Nałęczów)i nr 826 (Markuszów – Nałęczów)”. To już konkret.

Dział: Inne

W wigilijną noc

Dzisiaj kiedy już zgaśnie dzień

I na ziemię spłynie nocy mrok

A na ciemnym nieba sklepieniu

Pierwsza gwiazdka zajaśnieje

I posprzątane są nasze wnętrza

Tradycyjnie jak każdego roku

Wybaczając sobie urazy i winy

logo gazeta naleczowska

reklama