Dział: Władze

NIE - likwidacji SP w Czesławicach

1 stycznia 1963 r., Czesławice - niewielka miejscowość gminy Nałęczów, a w jej centrum uroczyste otwarcie wiejskiej szkoły wybudowanej czynem społecznym.

Ziemię pod budowę szkoły dobrowolnie przekazał jeden z mieszkańców wsi. Wśród nas żyją osoby, które czynnie brały udział przy budowie szkoły, mającej być dobrodziejstwem dla ich dzieci i następnych pokoleń. Do dziś wśród rodzinnych pamiątek zachowała się bezcenna dokumentacja przedstawiająca prace i wydatki związane z jej budową. W styczniu 2013 roku obchodzilibyśmy 50- -lecie istnienia szkoły. W dniu 20 lutego 2012 r. Rada Miejska w Nałęczowie podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czesławicach z dniem 31 sierpnia 2012 r.

Pomnik nonszalancji

W Nałęczowie przy ulicy Spółdzielczej stoi największy w Polsce, a może i w Europie, pomnik nonszalancji i niegospodarności.

Dla Nałęczowa to także pomnik naszej bezsilności, naszej, czyli mieszkańców, a jednocześnie gospodarzy tego miasta. Od rozpoczęcia w 1984 roku budowy minęło blisko 30 lat.

Dział: Władze

Co z tą szkołą?

Rozmowa z Andrzejem Ćwiekiem, burmistrzem Nałęczowa

Witold Wierzejski: Panie Burmistrzu, na Pański wniosek Rada Miejska Nałęczowa podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czesławicach. Dlaczego uważa Pan, że szkoła ta nie powinna funkcjonować?
Dział: Władze

XIII sesja RM

Bez większych emocji. Uchwały przechodziły jednogłośnie. Jedynie za funduszem sołeckim zagłosowało tylko 12 z 15 radnych. Według skarbnika deficyt Gminy Nałęczów zmalał.