Dział: Inne

Kronika strażacka - IV kwartał 2007

  • 04.10.2007.
    Na prośbę mieszkańca ul. Wójcika strażacy wypompowali wodę z pomieszczeń mieszkalnych zalanych na skutek awarii instalacji wodnej. W akcji brało udział pięciu strażaków.
Dział: Ludzie

Stefan Butryn

Wysoki, tak jak Żeromski, już nieco zgarbiony. Nie tylko miłośnik Żeromskiego, Prusa, ale społecznik, swoisty kronikarz Nałęczowa. Można go spotkać na wernisażach, wystawach. Zawsze punktualny, słowny, serdeczny, wyrozumiały dla młodszego pokolenia.