Dział: Inne

Infomaty

Już w październiku pojawią się w Nałęczowie dwa Infomaty tzw. multimedialne kioski informacyjne ze stałym dostępem do Internetu. Jeden zostanie zainstalowany przed nałęczowskim UMiG, drugi przed NOK. Infomaty, z których każdy kosztuje 15 tys, będą zakupione w ramach projektu informatyzacji urzędu gminy i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w UMiG.

Dział: Władze

Plan zagopodarowania dla Strzelec

 19 wrzesnia 2006 w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strzelce.

Dział: Władze

Co jeszcze na sesji?

Poza wsponiana wyżej inicjatywą "termalną" Rada Miejska w Nałęczowie podjęła na sesji 28 lipca 2006 uchwały:

Dział: Władze

Ciepła woda zdrowia doda

   Na sesji 28 lipca 2006 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli wspóltworzenia przez Gminę Nałęczów Związku Miedzygminnego "Termy Lubelskie", zadaniem którego ma być realizacja projektu właśnie pod nazwą "Term Lubelskich". Uchwała nie oznacze jeszcze utworzenia związku - w tej sprawie Rada Miejska podejmie osobną decyzję. Wcześniej podobne uchwały, "wyrażające wolę współtworzenia" tegoż związku podjęły Rady Gmin: Wąwolnica (11 lipca 2006r.) i Kazimierz Dolny (17 lipca)

logo gazeta naleczowska

reklama