Dział: Władze

Z Rady Miasta

SESJA MARCOWA
25 III odbyła się sesja Rady Miasta.
Dział: Władze

Z Ratusza

W telegraficznym skrócie:
Dział: Inne

Wkrótce poznamy nowe oblicze "Przepióreczki"

Rozmawiamy z Adamem Kleczkowskim, właścicielem firmy Biuro Nieruchomości mgr Jerzy Kleczkowski - najstarszego biura nieruchomości w Lublinie, nowym właścicielem "Przepióreczki".
Dział: Inne

Ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Przedwiośnie"

Nowy statut spółdzielni mieszkaniowej "Przedwiośnie" jest już zarejestrowany w rejestrze krajowym. Rada przyjmie wniesione przed walnym zgromadzeniem uszczegółowione poprawki do statutu(19 XII 2002 r. zostały do ustawy z 15 XII 2000 r. wniesione poprawki), zaś na walnym zgromadzeniu statut znajdzie się pod głosowaniem. Walne zgromadzenie zostało zaplanowane na 23 VI 2003 r. w "Ekonomiku".