Dział: Inne

Całkiem nowa "Przepióreczka"

Jak zapewne mieszkańcy Nałęczowa zauważyli, cały budynek "Przepióreczki" poddany jest generalnemu remontowi połączonemu z częściową przebudową. Remont prowadzi niedawny nabywca budynku, Adam Kleczkowski - z młodszego pokolenia znanej z obrotu nieruchomościami rodziny.
Dział: Szkoły

Przedszkole w Nałęczowie

Ostatnie dni sierpnia 2001 roku przyniosły decyzje samorządu Nałęczowa dotyczące przeniesienia przedszkola im. Adama Żeromskiego z budynku ochrony przy ul. Poniatowskiego 39 (z budynku który przez 95 lat zgodnie z wolą fundatorów Oktawii i Stefana Żeromskich służył najmłodszym członkom nałęczowskiej społeczności) do budynku przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny wybudowanego na początku lat osiemdziesiątych na potrzeby przedszkola, a przez ostatnie 10 lat zajmowanego przez Szkołę Podstawową w Nałęczowie.

Prawa Gmina

W piątek, 6 września w Domu Kultury odbyło się spotkanie nałęczowskich środowisk prawicowych. W zebraniu wzięła udział większość (choć nie wszystkie) liczące się osoby z nałęczowskiej prawicy. Organizatorzy spotkania zapraszając na nie, kierowali się zasadą, by w spotkaniu wzięły udział wszystkie osoby "funkcyjne" w działających w Nałęczowie strukturach prawej strony sceny politycznej.
Dział: Inne

Powstaje stowarzyszenie przedsiębiorców

Na przełomie września i października planowane jest spotkanie założycielskie stowarzyszenia przedsiębiorców w siedziba w Nałęczowie. Celem (trzeciego już) spotkania jest zarejestrowanie stowarzyszenia.