Dział: Szkoły

Z Plastyka

Jaśmina górą!

Kartki z dziejów "ochrony" im. A. Żeromskiego w Nałęczowie

Stefan Żeromski, podróżując po różnych krajach miał możność porównania, jak w innych warunkach młodzież spędza czas beztrosko pod opieką doskonałych pedagogów w szkołach i ochronach.
Dział: Władze

Korekta przebiegu spornego odcinka

Czyżby wreszcie zakończono ustalanie trasy obwodnicy?
Dział: Szkoły

Nowe szkoły w starym systemie

Ponieważ system oświaty ulega zmianie, musiały też zajść konieczne przekształcenia W szkołach średnich Nałęczowa. Narzucony ustawowo termin decyzji o zmianach minął 31-go stycznia b.r.