Dział: Inne

Kampania społeczna – Zły dotyk

"Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk, chcą stać się niewidoczne" - to motto II edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej:"Zły dotyk".

Kampania poświęcona jest problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci, a organizatorem jej jest m.in. Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie.

Dział: Inne

Drzewce moich marzeń...

Rozmowa z Małgorzatą Franczak-Kopińską, nauczycielką, społecznikiem

Jest Pani prezesem Stowarzyszenia "Aktywna Wieś" w Drzewcach, działającego tu od trzech lat. Skąd pomysł, by powołać stowarzyszenie i w jakim celu?
Dział: Inne

"Osłoda" do remontu?

o nadzoru budowlanego wpłynął wniosek o skontrolowanie stanu budynku komunalnego "Osłoda".

Po kontroli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, w której stwierdza, że budynek zagraża bezpieczeństwu mieszkańców dlatego muszą go opuścić, a budynek musi być remontowany.

Dział: Władze

Co z tą szkołą?

Sześć głosów "za", sześć "przeciw", trzy głosy "wstrzymujące się", tak radni zagłosowali w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czesławicach (23.02.br.). Uchwała nie przeszła.

Mieszkańcy Czesławic, obecni tego dnia na sesji RM, nie kryli radości.