Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  US, LS
23
Kwi
2012

Gimnazjum dostaje imię...

13 lat minęło od powołania do życia gimnazjów, 10 lat od ukończenia szkoły przez pierwszych absolwentów. Historia niby krótka, a tak wiele się działo.

W latach 1999/2000 i 2000/2001 gościliśmy w Szkole Podstawowej w Nałęczowie i byliśmy samodzielną jednostką oświatową. Od 1 września 2001 roku Gimnazjum w Nałęczowie weszło w skład Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego i zostało przeniesione do swojego budynku przy ulicy Spółdzielczej 17. 1 września 2010 roku znowu odzyskaliśmy samodzielność.

Wiadomo, że gimnazjum zrzesza młodzież w bardzo trudnym okresie rozwoju, stąd potrzeba skupienia jej uwagi wokół ideałów, które byłyby bliskie uczniom i integrowały społeczność w sprawach ważnych dla młodego pokolenia, jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. W związku z tym nauczyciele, rodzice i uczniowie podjęli starania o nadanie imienia szkole, zwracając się z pismem o wyrażenie zgody do Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad nadaniem imienia szkole.

2010

W październiku 2010 r. ogłoszony został konkurs na wybór kandydata na patrona Gimnazjum w Nałęczowie. Regulamin zakładał, że kandydatem może być osoba, osoby lub instytucje związane z Nałęczowem. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na maj 2011 roku. Głosy można było oddawać przez Internet, listownie lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

2011

25 maja 2011 r. komisja złożona z uczniów, rodziców i nauczycieli podliczyła oddane głosy i sporządziła protokół. Spośród 434 ważnych głosów najwięcej, bo 130, oddano na Michała Elwiro Andriollego. 95 głosów uznano za nieważne, ponieważ dotyczyły kandydata nie związanego z Nałęczowem.
O wynikach głosowania i wyborze kandydata na patrona dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie poinformował burmistrza Nałęczowa.
Burmistrz Andrzej Ćwiek z uznaniem przyjął decyzję o wyborze Michała Elwiro Andriollego na patrona gimnazjum i podziękował wszystkim za zaangażowanie i włożony wysiłek w działaniach nad nadaniem imienia szkole.

W listopadzie 2011 r. Rada Pedagogiczna gimnazjum w obecności przedstawicieli rodziców i uczniów przyjęła harmonogram działań związanych z nadaniem imienia i sztandaru. Pod koniec listopada 2011 r. zorganizowano spotkanie rodziców, nauczycieli, miejscowych artystów z udziałem burmistrza Nałęczowa w celu wypracowania pomysłu na wizerunek sztandaru szkoły. Prace nad kształtem sztandaru kontynuowano w kolejnych miesiącach.
W lutym 2012 roku - Konrad Rządowski - artysta grafik, nauczyciel Liceum Plastycznego w Nałęczowie i Piotr Kanarek - artysta grafik, rodzic ucznia gimnazjum, mieszkaniec Nałęczowa, zaprezentowali projekty sztandaru. Ponadto Konrad Rządowski przedstawił projekt logo szkoły i wzór pieczęci.

2012

1 marca przedstawiciele rodziców i nauczycieli ostatecznie zdecydowali o wyborze wizerunku sztandaru i kształcie logo gimnazjum. Przyjęto projekt sztandaru w wersji Piotra Kanarka, a projekt logo i pieczęci według Konrada Rządowskiego. Następnie podjęto rozmowy z wykonawcami sztandaru. Spośród kilku ofert zdecydowaliśmy wybrać usługi, świadczone przez Zakład Haftu Artystycznego w Piotrkowie Trybunalskim z uwagi na nietypowy wzór haftu na sztandarze.

W dniu 8 marca dyrektor gimnazjum, koordynator przedsięwzięcia i projektant sztandaru przedłożyli wykonawcy dokumentację i uzgodnili warunki realizacji zamówienia. Oczekiwany termin realizacji zamówienia uzgodniono na lipiec.

autor: Urszula Stefanyszyn, Leszek Surdacki
(0 głosów)