Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  red
23
Kwi
2012

I Zjazd Absolwentów Gimnazjum

"Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina" Dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie Rada Pedagogiczna oraz Komitet Organizacyjny zapraszaj na uroczystość nadania szkole imienia oraz I Zjazd Absolwentów Gimnazjum który odbędzie się 13 października 2012 roku o godzinie 10:00.

Skoro nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu, pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach.

Nadarza się ku temu okazja, w 2012 r. mija bowiem 10 lat od opuszczenia murów szkoły przez pierwszych absolwentów gimnazjum.
Wszyscy absolwenci, którzy chcą wziąć udział w zjeździe, winni do 26 czerwca 2012 r. zadeklarować swoją obecność przysyłając kartę zgłoszenia. Program zjazdu, wzór karty zgłoszenia i inne informacje będą zamieszczone na stronie internetowej www.gimnazjum.naleczow.net.
Komitet Organizacyjny nie dysponuje wszystkimi aktualnymi adresami absolwentów, dlatego prosimy o przekazanie tej informacji tym Kolegom i Koleżankom, z którymi mają Państwo kontakt.

Koszt zjazdu od jednej osoby ustalono na kwotę 50 zł. Wpłatę za udział w Zjeździe należy uiścić do 26 czerwca 2012 r. na rachunek 30 8733 0009 0000 0026 3000 0010 w BS Nałęczów z dopiskiem:
Komitet Organizacyjny I Zjazdu Absolwentów Gimnazjum
ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów.
Na blankiecie dowodu wpłaty lub przelewu prosimy podać imię, nazwisko (absolwentki - nazwisko panieńskie), rok ukończenia szkoły.

(0 głosów)