Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  Ewa Wiaderny, MOPR Nałęczów
09
Lis
2015

Świetlica Środowiskowa „Dziecięca Alternatywa”

„Dziecięca Alternatywa” to świetlica środowiskowa prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie od 1997 roku.

Placówka mieści się w bloku przy ul. Głębocznica 23 a. Składają się na nią 3 sale tj. pokój naukowy, pokój do zajęć plastycznych oraz pokój sportowy wyposażony w stół do bilarda, tenisa stołowego, piłkarzyki, odbiornik TV. W 2014 roku pomieszczenia w świetlicy zostały odremontowane, pozyskano od sponsora biurka i fotele, aby była miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dzieciom. W 2015 r. doposażono sale, zakupiono nowy sprzęt sportowy. Placówka od września br. czynna jest w godzinach 16.00 – 19.00. W okresie ferii zimowych i wakacji godziny pracy dostosowywane są do potrzeb zainteresowanych zajęciami. Uczestnicy to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Rodzice mogą nieodpłatnie zostawić tu swoje pociechy pod dobrą opieką.

Nasza świetlica ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w środowisku lokalnym. Realizujemy te same postulaty wychowawcze co szkoła, jednak placówka nasza ma odmienny styl pracy, nie opiera bowiem swej działalności na ścisłym i sztywnym programie. Organizujemy między innymi: zajęcia plastyczne i sportowe oraz z języka angielskiego, gry i zabawy, wyjścia do kina, wycieczki. Zapewniamy dzieciom opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zdolności i zainteresowań. W ciepłe dni dużą część czasu spędzamy na świeżym powietrzu podczas zajęć ruchowych z użyciem piłek, hula hop i innych przyrządów sportowych.

Wesoły, bezpieczny pobyt w naszej placówce często urozmaicony jest słodkim poczęstunkiem. W ciągu całego roku organizowane są imprezy takie jak: spotkania integracyjne, ogniska, wyjścia na halę sportową, uroczyście obchodzone są urodziny uczestników zajęć świetlicowych oraz różne tradycje rodzinne i świąteczne. Świetlica współpracuje ze szkołami i innymi instytucjami mającymi za zadanie opiekę nad dzieckiem i rodziną. W ostatnim czasie dzieci brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach nt. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych w oczach dziecka”.

W dniu 5 października br. byliśmy na ogłoszeniu wyników i słodkim poczęstunku w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Dzieci uzyskały cenną nagrodę i dyplom dla świetlicy oraz dyplom indywidualny. Staramy się z pasją wspierać młodych ludzi w starcie w dorosłe życie, pracować nad tym, aby potrafiły przenieść nabyte umiejętności w swoje codzienne życie, nauczyć jak ważną wartością jest w naszym życiu przyjaźń i rodzina, kształtować odpowiednie postawy wobec siebie i drugiego człowieka. Pragniemy, aby dzieci spędzały z nami czas aktywnie i kreatywnie …

W 2014 i 2015 roku wystosowaliśmy pisma do lokalnych instytucji i przedsiębiorców z prośbą o sponsoring uzyskując. Wielu przedsiębiorców nie pozostało obojętnych na nasze prośby dlatego też w tym miejscu pragniemy złożyć podziękowania dla wszystkich za okazaną życzliwość i wsparcie.

(0 głosów)