Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  RSD
20
Lis
2002

Zmiana koalicji

Pierwsza sesja Rady Powiatu Puławskiego II kadencji została zwołana w dniu 19. 11. 2002r. W sali pompejańskiej Starostwa Puławskiego zasiadło 25 radnych. W składzie rady znaleźli się przedstawiciele 6 komitetów wyborczych; SLD-8 radnych, Wspólnoty Samorządowej-6 radnych, PSL-5 radnych, PSPP-4 radnych.
W wyniku wcześniejszych ustaleń jeszcze przed sesją, doszło do zjednoczenia Wspólnoty Samorządowej Ziemi Puławskiej z Porozumieniem Samorządowym Prawicy Puławskiej w wyniku którego powstał tylko jeden klub prawicowy Wspólnoty Prawicy w skład którego weszło 10 radnych. Po usadowieniu radnych było można przewidzieć jej przebieg. Po lewej stronie stołu prezydialnego znalazł się osamotniony klub SLD. Niedawny koalicjant SLD - PSL przesiadł się na prawą stronę do wszystkich pozostałych radnych prawej strony.
   O godzinie dziesiątej po wysłuchaniu Hymnu Narodowego, senior rady, a i w jednej osobie pierwszy przewodniczący rady, radny Henryk Kuś, otworzył pierwszą sesję drugiej kadencji. Po złożeniu ślubowania przez radnych, nastąpił wybór przewodniczącego rady. Z sali padła tylko jedna propozycja radnego Pawła Nakoniecznego, ze Wspólnoty Prawicy, członka Unii Polityki Realnej, z wykształceniem prawniczym. W tajnym głosowaniu uzyskał on bezwzględną większość 14 głosów. Na wiceprzewodniczących rady wybrano Krzysztofa Szulowskiego radnego WP i Mieczysława Tomaszewskiego z PSL, obydwaj uzyskali po 16 głosów. Na stanowisko starosty zostały zgłoszone dwie kandydatury; Marianny Szpakowskiej, radnej z SLD i Mariana Żaby z PSL. W tajnym głosowaniu uzyskując 15 głosów został wybrany Starostą Powiatu Puławskiego radny Marian Żaba, były Naczelnik Miasta i Gminy Nałęczów, były Wójt Wąwolnicy, Członek Zarządu I kadencji Rady Powiatu Puławskiego. Na wniosek nowo wybranego starosty dokonano wyboru zarządu w składzie wice starosta Tomasz Jaremek z WP, Witold Popiołek z PSL i Małgorzata Sadurska z WP. W następnym punkcie programu sesji na wniosek starosty został odwołany z funkcji sekretarza rady Jerzy Michał Sołdek, a jego miejsce zajął dotychczasowy kierownik powiatowego wydziału zdrowia Leszek Łuczywek, bezpartyjny. Teresa Kuflewska pozostała na stanowisku skarbnika. Sesja przebiegała nadzwyczaj spokojnie, bez ostrych wymian zdań, i w porównaniu do pierwszej sesji, sprzed czterech lat, która skończyła się o czwartej rano, ta trwała tylko ok. pięciu godzin.
RSD
(0 głosów)