Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  AĆ
23
Kwi
2011

Opłata uzdrowiskowa

Na mocy "ustawy uzdrowiskowej" i uchwały Nr XI/80/2007 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2007 roku, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi są inkasentami zobowiązanymi do poboru obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej i do przekazywania jej do budżetu Gminy Nałęczów.

Opłata ta nie może być wliczana jako składnik ceny wynajmu pokoju. Osoby odwiedzające nasze miasto bez względu na standard wynajmowanych pomieszczeń są obowiązane do jej uiszczania. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej stanowią w całości dochód gminy i są bardzo ważną częścią struktury dochodów naszego budżetu. Tym ważniejszą, że każdego roku otrzymujemy dotację z budżetu państwa w wysokości zebranej w roku poprzednim opłaty uzdrowiskowej. Z analizy wpływów opłaty uzdrowiskowej mogłoby wynikać, że przeznaczone pod wynajem pokoje są w ciągu roku mało obłożone. Nie ma to jednak potwierdzenia w ilości gości przybywających do naszego miasta. Z tego wynika, że część opłaty uzdrowiskowej nie jest odprowadzana do budżetu gminy, bo jest nieuczciwym dochodem albo wpływającym na cenę pokoju, elementem nieuczciwej gry rynkowej. Jest też pewnie tak, że część osób wynajmuje pokoje bez zgłoszonej działalności gospodarczej. Tym samym nie płacą podatków i nie odprowadzają opłaty uzdrowiskowej, a mając tym samym mniejsze koszty taniej wynajmują pokoje.

Analizujemy wpływy opłaty uzdrowiskowej od poszczególnych inkasentów i zestawiamy je z liczbą zadeklarowanych miejsc noclegowych, których – jak wynika z analiz – faktycznie jest więcej.
Będziemy kontrolować ilości zgłaszanych pokoi i miejsc noclegowych, a także ilości metrów kwadratowych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Jeżeli dane te uległy w Państwa działalności zmianie w stosunku do złożonych deklaracji prosimy o ich zmianę.

autor: Andrzej Ćwiek
(0 głosów)