Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  AĆ
23
Kwi
2011

Centrum – rewitalizacja

Gmina Nałęczów złożyła wniosek o dofinansowanie rewitalizacji centrum Nałęczowa. Wniosek przeszedł już ocenę formalną, co nas cieszy, biorąc pod uwagę jego złożoność wynikającą z różnorodności działań wpisanych do jednego wniosku.

Mamy nadzieję, że uzyskamy wnioskowane dofinansowanie, a jeżeli tak się stanie, to będziemy realizować następujące zadania:

a) Rewitalizacja skweru zielonego położonego pomiędzy granicą Parku Zdrojowego, ulicą Armatnia Góra, ulicą 1-Maja i działkami zabudowanymi, m.in. hotelem Przepióreczka. Posiadamy projekt tej rewitalizacji uzgodniony z Konserwatorem Wojewódzkim.
Najważniejsze działania w ramach tego projektu to:
- nowa nawierzchnia alejek i nowy ich przebieg
- powiększenie placu zabaw
- budowa altany
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia
- nowa trawa, w tym trawy ozdobne
- budowa nawodnienia kropelkowego
- nasadzenia (rabaty, drzewa i krzewy)
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinka
- budowa zatoczki dla dorożek przy ul. Chopina
- galeria plenerowa
- klomby, donice, ławki
- wymiana nawierzchni parkingu
- faszynowanie brzegów rzeczki Bochotniczanki
- wymiana nawierzchni asfaltowej ulicy Chopina na granitową kostkę brukową.

b) Rewitalizacja ciągów pieszych wzdłuż ulicy 1-Maja i budowa zejścia z mostu
- wymiana nawierzchni chodników
- ustawienie donic wzmacniających skarpy ulicy 1-Maja
- przebudowa schodów w ciągu chodnika naprzeciwko tarasu Przepióreczki i innych drobnych zejść w ciągu tego chodnika
- nasadzenia roślin w donicach i na skarpach
- odwodnienie chodników
- budowa zejścia z mostu w kierunku wschodnim na teren przy ciągu obiektów handlowo- -usługowych
- przebudowa istniejących schodów przy moście
- wymiana bariery mostu na stylową
- elementy ukwiecenia mostu.

c) Rewitalizacja ciągów pieszych, placów i ulic cd.
- budowa parkingu przy NOK
- wymiana nawierzchni placu przy NOK, w tym szachownica plenerowa
- rewitalizacja odcinka Lipowej od skrzyżowania z 1-Maja do bramy parkowej wymiana nawierzchni asfaltowej na granitową kostkę brukową wymiana krawężników na granitowe wymiana nawierzchni chodników zagospodarowanie terenów zieleni
- przebudowa parkingu przy UM
- budowa schodów z parkingu na ulicę za UM
- nowe wejście do UM (schody, kostka, płyty)
- za UM wykonanie nowej nawierzchni jezdni i wykonanie zatoczek parkingowych
- budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej
- wymiana nawierzchni ulicy Przesmyk
- remont drogi pomiędzy piekarnią a hotelem Przepióreczka.

d) Rewitalizacja terenu wokół Ochronki (już o niej pisałem)

e) Rewitalizacja bram parkowych
- wymiana istniejących skrzydeł bram na nowe, mamy wzory zatwierdzone przez konserwatora, przygotowywany jest projekt techniczny.

f) Rewitalizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Lipowa, 1-Maja, Armatnia Góra
- wymiana istniejących latarni ze słupami betonowymi na nowe stylowe, mamy uzgodniony wzór latarni i porozumienie z PGE.
W sumie planowane jest ustawienie 150 szt. stylowych latarni. Dodatkowo trwają rozmowy dotyczące wymiany przez PGE sieci zasilającej te latarnie.
g) Zakup elementów małej architektury
- zakup nowych ławek (50 szt.)
- zakup i montaż stojaków na rowery (15 szt. stojaków na 5 rowerów, 20 szt. stojaków na 2 rowery)
- zakup donic kwiatowych (30 szt.)
- zakup konstrukcji kwiatowych stojących (25 wież kwiatowych w 3 wielkościach)
- zakup konstrukcji kwiatowych zawieszanych na latarniach (60 szt.)
- duże figury szachowe
- słupki stylowe i łańcuchy, osłony poziome i pionowe na drzewa, kosze na śmieci
- świetlne ozdoby świąteczne na latarnie.

autor: Andrzej Ćwiek
(0 głosów)