Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  BW
18
Sie
2007

Pomożecie? - Pomożemy?

Radni z komisji budżetowej i komisji oświaty podczas spotkania 5 lipca, po dyskusji doszli do porozumienia, że gmina Nałęczów pomoże szpitalowi, finansując zakup dwóch defibrylatorów za łączną sumę 60 tys. zł. Jeden z nich miałby być przeznaczony do karetki ratunkowej w podstacji w Nałęczowie Od dawna mówi się o fatalnej kondycji finansowej puławskiego szpitala, który ma 37 milionowy dług, dlatego informacje o możliwości wychodzenia z długu i rozwoju tej placówki przyjmowane są z wielkimi nadziejami, ale i sceptycyzmem.

Kwestia pomocy puławskiemu szpitalowi pojawiła się w programie ostatniej sesji rady miasta (26.06.2007), w związku z akcją poszukiwania pieniędzy na szpital w budżetach gmin powiatu puławskiego. Pieniądze ze starostwa puławskiego i urzędu miasta nie wystarczyły.
SP ZOZ szukając jeszcze miliona złotych zaproponował gminom z powiatu puławskiego, by przekazały 16 zł od mieszkańca gminy. Jednak z uwagi na ograniczone fundusze gmin, wystarczającą kwotą miało być 10 zł. Gminom przedstawiono także możliwość sfinansowania zakupu konkretnego sprzętu dla szpitala.

Program naprawczy przedstawiony na sesji w Nałęczowie przez dyrektora Mariana Jedlińskiego i wicedyrektora Waldemara Gardiasa z SP ZOZ w Puławach skłonił nałęczowskich radnych do ponownego przedyskutowania na komisji sprawy ewentualnego wsparcia finansowego szpitala.
Dyrektorzy zakładają, iż szpital jest w stanie do 2009 roku przynosić zyski, a do tego czasu będzie regularnie spłacać dług i świadczyć usługi medyczne na bardzo dobrym poziomie. Jeszcze w sierpniu SP ZOZ chce zredukować dług do 30 mln. zł i zgodnie z programem naprawczym pozyskane od starostwa, samorządów lokalnych pieniądze zainwestować w sprzęt medyczny, wyposażenie pracowni i oddziałów szpitalnych, remont przychodni tak, by móc w lepszej kondycji ubiegać się w NFZ o kontrakty na leczenie pacjentów. To optymistyczny wariant i oby tak było.

Radni z komisji budżetowej i komisji oświaty podczas spotkania 5 lipca, po dyskusji doszli do porozumienia, że gmina Nałęczów pomoże szpitalowi, finansując zakup dwóch defibrylatorów za łączną sumę 60 tys. zł. Wniosek w tej sprawie złożyli Radosław Samoń-Drzewiecki i Wojciech Chamerski. Jeden z nich miałby być przeznaczony do karetki ratunkowej w podstacji w Nałęczowie.
Radny Grzegorz Bednarczyk przestrzegał radnych przed zbytnim wyczerpywaniem zasobów rezerwy budżetowej, która maleje w szybkim tempie, bo pojawiają się różne potrzeby gminy. Monitował, by pieniędzy szukać poza nadwyrężoną rezerwą budżetową.

Skarbnik Kazimierz Werner oraz przewodnicząca RM Marta Głos zapewnili, że gmina ma pewne oszczędności, z których może pokryć koszty zakupu sprzętu medycznego dla szpitala. Okazało się, że nie będzie wymieniany dach na bloku awaryjnym, a tylko remontowany.
Na nową wymieniona zostanie instalacja CO, która zepsuła się w kwietniu. Te prace będą kosztować ok. 40 tys. zł, więc z planowanych 150 tys. będzie można opłacić zakup specjalistyczną aparaturę dla puławskiego szpitala.

Radni, przy jednym głosie wstrzymującym się, zaopiniowali wniosek w sprawie zakupu defibrylatorów. Z komisji trafi on do wszystkich radnych do przegłosowania na sesji rady miejskiej. Nałęczów podobnie jak gminy Końskowola, Kurów, Wąwolnica wykazują solidarność lokalną i odpowiadają na apel starostwa i dyrekcji SP ZOZ Puławy.

(BW)
(0 głosów)