Sytuacja lokalowa posterunku jest trudna, bo mieści się on tylko na parterze. Na piętrze mieszkają emerytowani policjanci. Bez zwiększenia powierzchni lokalowej, nie da się podnieść rangi jednostki - a na tym zależy burmistrzowi Nałęczowa.

Problem najprawdopodobniej wreszcie uda się rozwiązać... dzięki reformie edukacji. Gmina w czerwcu wygasi gimnazjum przy ul. Spółdzielczej. Potem je wyremontuje i zaadaptuje na mieszkania - w tym dzisiejszych lokatorów z posterunku.

Samorząd jest w trakcie rozmów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komisariat w Nałęczowie mógłby powstać pod koniec przyszłego roku.