Dział: Inne

Nadchodzi gorący czerwiec

Prawie rok temu - w czerwcu odbyło się bardzo ważne dla Polski głosowanie - referendum akcesyjne. Z winy reguł prawnych jakie zaproponował sejm, część środowisk politycznych nie mogła wziąć w nim udziału w sposób pełnoprawny. W tej sytuacji znalazła się Unia Polityki Realnej. Natrętna prounijna propaganda doprowadziła do wyniku złego dla Polski, który już dziś zaczyna być korygowany przez rzeczywistość. Ilość przeciwników i zwolenników przyłączenia Polski do Unii Europejskiej jest już podobna.
Dział: Inne

Spotkanie konserwatystów

24 marca br. o g. 18.00 w "Madejowej Chacie" odbyło się spotkanie członków i sympatyków Unii Polityki Realnej. Wzięli w nim udział m. in. Z. Bagiński - przew. Rady Sygnatariuszy UPR, Paweł Nakonieczny z Puław - przew. rady powiatu, Piotr Jankowski z Rogalowa - członek CKR UPR i Radosław Kisielewski - pełnomocnik UPR w Nałęczowie.
Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps. "Biały" (3)

cz. 3: Napad rabusiów na dom
   Było to w drugiej połowie czerwca 1943 roku. Wykonałem właśnie zadanie dostarczenia do "Skiby" tajnych papierów. Był już późny wieczór, gdy dotarłem do domu. Bardzo się zdziwiłem gdy w mieszkaniu zastałem istne pobojowisko: porozrzucane ubrania, podarta pościel, potłuczone naczynia. Cała zawartość szaf i kredensów leżała na podłodze. Nie mogłem też znaleźć nigdzie moich rodziców. Przez myśl przeszło mi, że leżą gdzieś zabici.
Dział: Ogólna

O czym mówią ruiny Nałęczowa

Czas działa destrukcyjnie na wszystko wokół nas. Jego zębowi nic się nie ostoi. Człowiek, przyroda, budowle i nie tylko. Budowle zależą jednak w dużej mierze od człowieka, od jego mądrości i dbałości. Jeżeli budowla nie posiada stałego i mądrego gospodarza, starzeje się i ginie jak chory, opuszczony człowiek.
Dział: Inne

Powstaje praca o Stanisławie Marcu

Postać Stanisława Marca znana jest nie tylko mieszkańcom Nałęczowa. Zatem warto udokumentować i opisać karierę sportową i działalność społeczną p. Stanisława. Zadania tego podjął się Andrzej Wróbel, który obecnie przygotowuje pracę licencjacką, ma ona być materiałem wyjściowym do pracy magisterskiej. Zwracamy się więc do Szanownych Czytelników z prośbą o pomoc, by nasz student jak najrzetelniej opracował temat. Prosimy o zdjęcia, wycinki z gazet i inne materiały.
Dział: Sport

Rajd ziemi lubelskiej

13. marca na terenie naszego województwa rozegrany został 26. Rajd Ziemi Lubelskiej. Ze względu na to, że to była to pierwsza impreza w kraju od czasu Rajdu Barbórkowego wziął w nim nie tylko "drugi garnitur" naszych rajdowców Na tzw. rampie startowej na torze kartingowym w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej w Lublinie stanęło 57 załóg jednak do mety dojechało tylko... 39. Największa jednak część wyścigu została rozegrana na terenach wokół Nałęczowa.

Z Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

Międzynarodowe laury
   Dominika Godziszewska wychowanka zajęć plastycznych prowadzonych w Nałęczowskim Ośrodku Kultury uzyskała II nagrodę w kategorii do 10 lat w Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris Dziecięcy z okazji 300- lecia Petersburga.
Dział: Władze

Z Puław: Nowy budżet powiatu

W środę 24.03.2004 na sesji Rady Powiatu Puławskiego przyjęto uchwałę budżetowa na 2004 rok. Projekt uchwały przewidywał dochody powiatu puławskiego na kwotę 48.843.566 zł, (wskaźnik wzrostu względem 2003r 100,63%) wydatki natomiast na kwotę 48.343.566 zł. (wskaźnik wzrostu względem 2003r 96,73%). Nadwyżka budżetu w kwocie 500 tys. zł zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, głównie kredytu na zakup tomografu komputerowego dla szpitala specjalistycznego w Puławach oraz kredytu oświatowego. Zostaje też ustalona rezerwa celowa w łącznej kwocie 336.344 zł na zadania oświaty i wychowania. Uchwała budżetowa przewiduje również wydzielenie z funduszu płac poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny.
Dział: Władze

Budżet gminy uchwalony!

Najważniejszą decyzją podjętą przez Radę Miejską podczas ostatniej sesji, 5. marca, było uchwalenie budżetu.