Wysokość opłat za uruchomienie pociągów turystycznych w roku 2003.

(do cen doliczono podatek VAT w wysokości 7%)

Opłata za uruchomienie pociągu "U"
Grupy młodzieży do 26 toku życia pod warunkiem że młodzież ta stanowi co najmniej 80% grupy.
"N"
Pozostałe grupy
przy czasie pracy pociągu do 4 godzin 480 800
przy czasie pracy pociągu do 8 godzin 540 900
przy czasie pracy pociągu do 12 godzin 600 1000


Przy czasie pracy pociągu powyżej 12 godzin opłata minimalna podlega negocjacjom, nie może być jednak mniejsza niż przy pracy do 12 godzin.

:: Ważne informacje

HOME  ÷  INFORMATOR  ÷  GAZETA NAŁĘCZOWSKA  ÷  ZDROWIE  ÷  SPORT  ÷  BAZA NOCLEGOWA  ÷  TURYSTYKA  ÷  HISTORIA  ÷  HOME

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2001-