Szkoły:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
Al. Lipowa 30, 24-140, tel. (081) 501 45 54
Liceum im. Żeromskiego w Nałęczowie
ul. B. Prusa 13, 24-140 Nałęczów, tel. (081) 501 47 28
Zespół Szkół im. Chmielewskiego w Nałęczowie
ul. Spółdzielcza 17, 24-140 Nałęczów, tel. (081) 501 41 30
   - Gimnazjum tel. (081) 501 60 42
   - Liceum Ogólnokształcące tel. (081) 501 41 30
   - Technikum Ekonomiczne
   - Publiczna Szkoła Policealna
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
   - Policealne Studium Zawodowe
   - Niepubliczna Szkoła Policealna
Prywatna Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie.
ul. B. Prusa 11, 24-140 Nałęczów
Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
ul. B. Prusa 11, 24-140 Nałęczów, tel. (081) 501 46 33

Gimnazjum w Piotrowicach
Piotrowice 24-150 Piotrowice, tel. (081) 503 71 84
Gimnazjum w Sadurkach
Sadurki 24-151 Sadurki, tel. (081) 501 77 16
Szkoła Podstawowa w Czesławicach
Czesławice 24-140 Nałęczów, tel. (081) 501 40 59
Szkoła Podstawowa w Drzewcach
Drzewce 24-140 Nałęczów, tel. (081) 503 70 07
Szkoła Podstawowa w Piotrowicach
Piotrowice Małe 24-140 Nałęczów, tel. (081) 503 70 04
Szkoła Podstawowa w Sadurkach
Sadurki 24-151 Sadurki, tel. (081) 501 77 16


Przedszkola:

Przedszkole Nr 1 im. A. Żeromskiego w Nałęczowie
ul. Szelburg-Zarembiny 1, 24-140 Nałęczów, tel.: (081) 501 43 71, 501 40 27
Przedszkole Nr 1 im. A. Żeromskiego

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Zespół Szkół im. Z. Chmielewskiego

Szukasz znajomych ze szkoły?
Straciłeś kontakt ze znajomymi? Sprawdź - może założyli swoją wizytówkę:
TWOJA WIZYTÓWKA

HOME  ÷  INFORMATOR  ÷  GAZETA NAŁĘCZOWSKA  ÷  ZDROWIE  ÷  SPORT  ÷  BAZA NOCLEGOWA  ÷  TURYSTYKA  ÷  HISTORIA  ÷  HOME

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2001-